Ideasta markkinoille

TNS luo kanssasi voittajia

Uuden brändin luominen ja kehittäminen menestystuotteeksi on todellinen haaste. Vain joka kymmenes uusi brändi tai tuote menestyy. Kaikkien osatekijöiden on oltava kohdallaan: tuote, pakkaus, hinta ja markkinointiviestintä – koko strategia. Oikeat ideat on tunnistettava varhain, niitä on kehiteltävä oikealla tavalla ja lopulta niistä on luotava menestyskonsepti ennen kuin varsinainen brändin rakentaminen edes alkaa. Tuote- ja palvelukehitys on yritykselle merkittävä mahdollisuus, mutta myös merkittävä riski, joka on hallittava.

Kohdennettu tutkimusohjelma helpottaa huomattavasti tulevien markkinamahdollisuuksien tunnistamista ja riskien minimointia. TNS Gallup auttaa markkinatarpeiden, asiakkaiden prioriteettien ja markkinarakojen kartoittamisessa ja konseptien testaamisessa.

TNS Gallupin avulla voit

  • määrittää lupaavimman kohdeyleisön
  • varmistaa, että konsepti ja tuote ovat strategisesti yhtäpitäviä
  • suunnitella houkuttelevimman pakkauksen ja määrittää oikean hintatason
  • selvittää kuluttajien tietoiset ja tiedostamattomat motiivit ja tarpeet
  • nostaa tuotekehityksen ja innovaation onnistumisastetta
  • nopeuttaa tulosten saavuttamista ja tuotteen vakiintumista markkinoille

TNS auttaa maailman johtavia yrityksiä luomaan uusia tuotteita ja brandeja, optimoimaan niiden kehitykseen käytettyjen investointien tuottoa sekä hallitsemaan riskejä. Teemme yhteistyötä tuotekehityksen asiantuntijoiden ja viestinnän suunnittelijoiden kanssa koko kehitysprosessin ajan parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi.