Vähittäiskauppa

Teollisuuden, kaupan ja elintarvikesektorin tutkimukset

Perinteiset kilpailukeinot – laatu, valikoimat, asioinnin helppous – yhdistyvät kaupan alalla yhä tiukentuvaan hintakilpailuun. Kansainvälistymisen mukanaan tuomat uudet konseptit ja tarjonta sekä kuluttajien eriytyvät tuote- ja palveluodotukset luovat myös oman kehityspaineensa.

Kaupan haasteena on koko kauppaketjun kehittämisen rinnalla optimoida myös tuoteryhmätason tuloksellisuus. Teollisuuden haasteena on taas tuoteryhmän kuluttajien odotusten lisäksi ymmärtää myös ostajan käyttäytymistä sekä eri jakeluteiden erilaisia painotuksia.

Tuloksellisimpaan suoritukseen päästään ymmärtämällä kuluttajien arvostukset ja odotukset, tavoiteasiakas-/käyttäjäkunnan painotukset sekä ostajan käyttäytyminen juuri kyseisessä tuoteryhmässä. Näkökulma voi olla joko teollisuuden tai kauppaketjun, usein molempien intressit yhdistämällä saadaan paras tulos. Näin erityisesti FMCG-toimialalla.

TNS Gallupin Consumer-yksikkö tarjoaa ratkaisuja tuote- ja konseptikehityksen, markkinoinnin ja myynnin tukemiseen. Lisäksi elintarvikesektorille on oma toimialaan erikoistunut tiiminsä.