TNS-toimialat & asiantuntemus

Asiantuntijoittemme ammattitaito kattaa markkinatutkimuksen ja markkinoinnin, mutta pidämme yhtä tärkeänä, että he tuntevat alasi ja sen viimeisimmän kehityksen.

Autoala

Autokauppa on haasteellisemmassa kilpailutilanteessa kuin koskaan. Asiakkaat ovat entistä vaativampia, talouden kasvu on hidasta, globalisaatio etenee, toimittajien hintapaineet kasvavat, ympäristövaatimukset lisääntyvät… puhumattakaan uuden lainsäädännön vaikutuksista eurooppalaiseen autokauppaan. Tässä alati muuttuvassa ympäristössä on erittäin tärkeää saada luotettavaa ja ajantasaista markkinatutkimustietoa onnistuneiden liiketoimintapäätösten pohjaksi.

Digital

Internetin käytöstä tarjoamme asiakkaillemme niin valmiita kuin räätälöityjä Internet-käyttöä selvittäviä tutkimuksia sekä kansainvälisesti arvostettuja Internet-tiedonkeruuvälineitä. Toteutamme Suomen laajimmat seurantatutkimukset Internetin käytön kehityksestä ja verkkokaupan kehityksestä.

FMCG ja vähittäiskauppa

Ratkaisuja tuote- ja konseptikehityksen, markkinoinnin ja myynnin tukemiseen. Lisäksi elintarvikesektorille on oma toimialaan erikoistunut tiiminsä.

Maatalous

Suomalaisen maatalouden toimintaympäristö muuttuu yhä haastavammaksi ja kansainvälisemmäksi. Tässä kehityksessä menestyjät tarvitsevat oikeaa tietoa päätöstensä tueksi. Pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen tutkimusyhteistyö helpottaa toimintaympäristön ja asiakkuuksien ennakointia ja auttaa siten sopeuttamaan toimintoja muuttuvaan ympäristöön.

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy on ainoa maa- ja elintarviketalouteen erikoistunut markkinatutkimusyritys Suomessa ja tarjoaa markkinatieto-, markkinatutkimus- ja asiantuntijapalvelua koko elintarvikeketjulle.

Mainonnan määrä

Tarkka ja ajantasainen tieto eri toimialojen, eri medioiden ja eri brandien mainospanostuksista on olennainen apu niin mainostajan, median kuin mediatoimistonkin suunnittelutyölle.
Matkailu ja vapaa-aika
Matkojen ostaminen on siirtynyt nopeasti yhä enenevässä määrin Internetiin, katastrofit ja epidemiat maailmalla aiheuttavat pelkoja asiakkaissa, globalisaatio etenee sekä kilpailukenttä muuttuu koko ajan. TNS palvelee matkailualan tietotarpeita. Tutkimustoimintaamme kuuluvat sekä Suomessa toteuttavat että kansainväliset tutkimukset.

Media

Kuluttaja kohtaa päivän aikana yhä suuremman määrän viestejä yhä useammista lähteistä. Erottuakseen massasta markkinoijan on suunniteltava yhä tarkemmin suunnattuja ja ajoitettuja viestejä ja kampanjoita, ja medioiden on kehitettävä sisällöntuotantoaan ja markkinointiaan alati kehittyville, muuttuville ja fragmentoituville kohderyhmille.

Rahoitus

Autamme finanssialan toimijoita tuntemaan ja ymmärtämään asiakkaitaan ja kilpailutilannetta paremmin. Toimialatuntemuksemme yhdistettynä vahvaan tutkimusosaamisemme tekee meistä luotettavan sparrauskumppanin finanssialan yrityksille.

Terveydenhoitoala

Kauttamme saat tutkimuspalvelut, jotka auttavat lääkkeen lanseerauksessa ja markkinointistrategian luomisessa ja muissa alan tutkimuskohteissa. Kansainvälisen verkostomme tarjoaa entistäkin vahvempaa toimialaosaamista lääke- ja terveydenhuoltoalan tutkimuksiin.