Uutiset ja lehdistötiedotteet -

Olet täällä

Uutiskirje

Maine koostuu menneestä ja tulevasta – miten yritys on toiminut aiemmin ja miten kuluttaja odottaa sen toimivan vastaisuudessa.  Automerkin maine o


Uutiskirje

Kuluttajan maailma ja sitä mukaa ostokäyttäytyminen on muuttunut.


Uutiskirje

Eettisyys, individualismi, luomuilu, nautinnonhalu, elämyksellisyys, hintatietoisuus, digitalisoituminen – nykykuluttajaa ja hänen käyttäytymistään


Uutiskirje

Yritysten yhteiskuntavastuun käsite on muuttunut – ja tulee muuttumaan vielä moninaisemmaksi jatkossa.


Uutiskirje

Millaisia zetat oikein ovat – fiksumpia kuin edelliset sukupolvet?


Uutiskirje

Me suomalaiset haluamme näyttäytyä järkevinä, avuliaina, itsenäisinä ja ihan tavallisina. Tavallisuus ei kuitenkaan ole synonyymi tylsälle.


Uutiskirje

Link ad testing solutions evaluate all forms of advertising to help you optimise your creative to maximise return on investment.


Uutiskirje

Autoliike ja automyyjä ovat edelleen yksi oleellisimmista tieto- ja virikelähteistä uuden auton ostajille.


Uutiskirje

Yhteiskuntavastuu on nykyisin selkeästi kilpailutekijä.


Uutiskirje

Kuluttajan mediapäivä on pirstaleinen.


Uutiskirje

Työelämästä syrjäytyneestä nuoremmasta polvesta piirtyy esille kuva, joka osittain tukee stereotypioita, mutta toisaalta kertoo heidän asenteidensa


Uutiskirje

Kuluttajat haastavat yritykset yhä yksilöllisempään palveluun.