Mediamainonta laski -2,2 % vuoden 2017 kolmannella kvartaalilla

Heinä-syyskuussa 2017 mediamainonnan määrä laski -2,2 % suhteessa vuoden 2016 vastaavaan aikaan. Investoinnit perinteiseen mediamainontaan olivat vuoden kolmannen kvartaalin aikana noin 195 milj. €. Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Mediamainonta mukaan lukien some- ja hakumainonta Q3/2017

Toyotan maine kirinyt premium-tasoon

Maine koostuu menneestä ja tulevasta – miten yritys on toiminut aiemmin ja miten kuluttaja odottaa sen toimivan vastaisuudessa.  Automerkin maine on tyypillisesti hyvin hitaasti muuttuva, koska autoilijoiden mielikuvat eri merkkejä kohtaan muovautuvat pitkän ajan kuluessa perustuen omiin tai tuttavien kokemuksiin – jopa huhupuheisiin. Erityisesti jälkimarkkinoilla ja huollon toimivuudella on merkittävä rooli mielikuvien synnyssä.

Kuluttaja haluaa yksilöllisiä ostokokemuksia

Kuluttajan maailma ja sitä mukaa ostokäyttäytyminen on muuttunut. Kuka olisi osannut ennustaa teknologian mahdollistamia muutoksia vaikkapa kymmenen vuotta sitten?

Ruokaostokset voi tehdä verkossa ruuhkabussissa istuessa. Ravintolassa pöytäseurue kuvaa annoksensa Instaan ja Snapchatiin. Töistä lähtiessä noudetaan ResQ-sovelluksen avulla muutoin hävikiksi jäävä lounasannos illaksi kotiin. Niin – ja kotiinhan voi tilata Foodoran tai Woltin sovelluksella annoksen suosikkiravintolastaan.

Vastuullisuus ollut viime vuosina varsin vahvasti riskien hallintaa

Vastuullisuudella on väliä!

Vastuullisuus on viime vuosina ollut varsin vahvasti riskien hallintaa. Liian harva suomalainen yritys on lähtenyt rohkeasti etsimään vastuullisuudesta uusia bisnesmahdollisuuksia.

Suomalaisista kuluttajista lähes puolet kertoo saaneensa tai etsineensä tietoa yritysten päämääristä ja tavoitteista vuonna 2017. Kehitys on ollut ripeää – vuonna 2014 näin kertoi kolmannes.  Yrityksen aktiivinen rooli yhteiskunnassa on tärkeää 79 %:lle kuluttajista.

Vastuullisuudella on väliä!

Yritysten yhteiskuntavastuun käsite on muuttunut – ja tulee muuttumaan vielä moninaisemmaksi jatkossa. Mutta kuka tietää miten?

Perinteisesti yrityksissä on ajateltu yhteiskuntavastuuta riskien hallintana, ei niinkään kilpailuetuna. Nykykuluttaja haluaa yhä enenevässä määrin yrityksiltä myös merkityksellisyyttä ja vastuullista toimintaa – kuten myös yrityksessä jo työskentelevät ja mahdolliset rekrytoitavat talentit. Sahaako brändi, joka ei näitä lainalaisuuksia ymmärrä, omaa oksaansa?

Sivut

Tilaa syöte Kantar TNS RSS