TNS Mind Atlas yhdistää kuluttajat, brändit ja mediat

Olet täällä

Tietoa brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun.

TNS Atlas läpivalaisee suomalaisten kuluttajien suhteen lähes 1 300 brändiin, ketjuun ja ostospaikkaan sekä selvittää heidän mediakulutustaan. Tutkimus sisältää myös runsaasti kuluttajatietoa liittyen mm. elämäntyyleihin, ostamiseen, harrastuksiin, vapaa-ajanviettoon, taloudelliseen tilanteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Tutkimuskokonaisuus tarjoaa monipuoliset työkalut asiakasymmärryksen syventämiseen ja markkinoinnin tuottavaan kohdentamiseen.

TNS Atlas tarjoaa ratkaisun, kun haluat

  •     ymmärtää paremmin kohderyhmääsi
  •     tietää mikä kohderyhmääsi motivoi, millaisia he ovat kuluttajina ja median käyttäjinä
  •     yksityiskohtaista tietoa kuluttajien ja kohderyhmäsi mediakäytöstä
  •     eri mediaryhmien tai yksittäisten medioiden yhteismitallista vertailutietoa
  •     lifestyle-tietoa kohderyhmästäsi
  •     kokonaiskuvan toimialasi eri brändeistä ja niiden kilpailutilanteesta
  •     tunnistaa brändisi vahvuudet ja kehityskohteet kilpailukentällä
  •     segmentoida nyky- / potentiaaliset asiakkaasi ostokäyttäytymisen ja -valmiuden mukaan
  •     työkalun asiakkuuksien johtamiseen
  •     kansainvälistä vertailutietoa kuluttajista, medioista ja brändeistä (TGI) 

 

Kanava kansainväliseen tutkimustietoon
TNS Atlas kuuluu globaaliin TGI-tutkimusten verkostoon tarjoten kanavan hankkia keskitetysti kuluttaja-, brändi- ja mediakäyttötietoa lähes 70 maasta. Tutkimustietojen laajuus ja tietojen yhdisteltävyys tarjoaa vahvat eväät myös strategiseen suunnitteluun ja segmentointiin.

 

Segmentointiratkaisut

Toimialakohtainen ostajaryhmittely - Shopper neljältä toimialalta
Kuluttajakohderyhmiä tarkastellaan ostosten tekoon liittyvien asenteiden kautta. Pohjalla kuluttajien näkemykset hinnasta, laadusta, merkeistä ja myyntipaikoista.

Ostokäyttäytymiseen perustuva segmentointi – Ostokäyttäytymisluokitus
Kantar TNS:n ja Fonectan yhteistyössä luoma segmentointi. Kuluttajien ostokäyttäytymiseen, elämäntapaan ja nettikäyttäytymiseen pureudutaan tarkalla tasolla. Luokitus pohjautuu TNS Atlas -tutkimukseen ja Tilastokeskuksen tietoihin.

 

TNS Atlas kuluttajaymmärryksen lähteenä - tutkimuskokonaisuus kohderyhmäymmärrykseen