Monitilaajatutkimukset

Yhdistämme luovasti olemassa olevaa ja räätälöityä tutkimustietoa.

Kuluttajat, brändit ja mediat - TNS Mind Atlas

Tutkimus tarjoaa tietoa brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä ja antaa avaimet muutoksen ymmärtämiseen sekä markkinointiviestinnän tehostamiseen.

Tutustu tutkimuskokonaisuuteen tarkemmin tai kysy lisätietoja Sinikka Laine, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Arvot, asenteet, ilmiöt - TNS Mind Monitor

Miksi Consumer Insight eli syvällinen kuluttajaymmärrys  on aiempaa tärkeämpää? Mutu ei enää riitä menestymiseen. Tavoitat omat kohderyhmäsi vain, jos tunnet yleisösi pintaa syvemmälle. Sirpaletiedon sijaan on yhä välttämättömämpää ymmärtää myös kokonaiskuva koko kuluttajakentästä. Muutossuunnan ymmärtäminen on ainoa keino ennakoida tulevaa kehitystä – ja taata oma kilpailuetu.

Olemme erikoistuneet syvälliseen kohderyhmäymmärrykseen ja tämän tiedon muuntamiseen kasvuksi. Käytössämme on markkinoiden parhaat luotaavat työkalut, ainutlaatuinen Monitor–tietopankki, RISC–asennemalli, mitatut Asennesuuntaukset, tutkitut Muutossuunnat ja niihin liittyvät todennetut Ilmiöt ja TNS Suunnannäyttäjät –edelläkävijäpaneeli. Tarjontamme kattaa syventävää kuluttajaymmärrystä tuovat vakioraportit, räätälöidyt analyysit, syventävät kohderyhmäprofiilit, luotaavat erillisprojektit ja -tutkimukset, kuluttajakeskeiset segmentoinnit sekä kehitysworkshopit.

TNS Monitor (ent. RISC Monitor) on uniikki syväluotaus käyttäytymisen ajureihin, kuluttamisen & vapaa-ajan trendeihin sekä omaan toimialaan: valmiina datassa mm. media ja ruoka. TNS Monitor osoittaa muutossuunnat ja ennakoi tulevaa kehitystä.

TNS Monitorin laaja tietopankki on yhdistettävissä myös TNS Atlaksen kattaviin media- ja bränditietoihin.

Valmiit raportit - Ainutlaatuinen polku kuluttajan luo (kohderyhmät ja ilmiöt)

Mitä nyt oikeasti tapahtuu ja mitkä ilmiöt ovat pinnalla mitatusti? Sirpaletiedon sijaan on yhä välttämättömämpää ymmärtää kokonaiskuva kuluttajakentästä.

Millä taata tulevaisuuden kasvu jo tänään? Ilmiö- ja asennetieto kertoo muutossuunnan ja luo näin pohjan tulevaisuuden kehityksen ymmärtämiselle.

Suomi

Käyttäytymisen ajurit. Ymmärrä muutos. Ennakoi tuleva.

Mitä tapahtuu nyt?
Kulutus ja vapaa-aika.

1. Asenteet käyttäytymisen takana.
2. Arvot, jotka ajavat muutosta.
3. Tulevaisuuden trendit.

Tieto on mahdollista kytkeä suoraan omiin kohderyhmiin esimerkiksi kuvaamalla miten ilmiöt näkyvät niissä.

Media

Syvällistä kuluttajaymmärrystä mediasta

Kattava luotaus median maailmaan, ilmiöihin, muutossuuntaan ja eri kohdeyleisöihin.

1. Ilmiöt & asenteet mediakäytössä
2. Trendit
3. Mediakäyttö, preferointi, digitaaliset sisällöt

Raportti toimii koko mediakentän kilpailija-analyysinä.

 

Ruoka

Syvällistä kuluttajaymmärrystä ruokatoimialasta

Suhde ruokaan siihen liittyvän käyttäytymisen ja asenteiden taustalla olevista ajureista todelliseen tuotekäyttöön, preferensseihin ja tulevaisuuteen asti.

1. Ruokaan liittyvät ajankohtaiset ilmiöt ja asenteet.
2. Ruokakäyttäytymisen muutos ja trendit.
3. Ruuan syöminen, preferointi ja näihin liittyvät käytännöt, ruokavaliot.

Raportti toimii koko ruokakentän ja siinä tapahtuvien muutoksien kuvaajana. Erillisanalyysit teemoittain ja kohderyhmittäin.

Lisätietoja Tarja Pentilä, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Brändien ja toimialojen mainospanostukset – Ad Intelligence

Tietoa mainonnan määrästä.

Tarkka ja ajantasainen tieto eri toimialojen, medioiden ja brändien mainospanostuksista on olennainen apu niin mainostajan, median kuin mediatoimistonkin suunnittelutyölle. Mainonnan kohdentumisen muutokset ja kehityssuunnat antavat kuvan markkinoista nopeasti. Eri brändien mediaryhmäkohtaiset panostukset, toimialan yleinen kehitys ja alueelliset painotukset kertovat mainostajille heidän kilpailijoidensa viestintästrategiasta ja ratkaisuista.

Tiedoista selviävät toimiala-, tuoteryhmä-, tuotemerkki-, mainostaja-, media- ja mediaryhmäkohtaiset mainospanostukset sekä valtakunnallisesti että alueittain. Mediamainonnan tiedot kerätään kuukausittain yli 300 medianimikkeestä  ja seurantamme kattaa reilut 80 % Suomen koko mediamarkkinasta.

Luotettavan ja arvostetun mittauksen avulla on mahdollista tehdä trendiseurantaa hyvinkin pitkällä ajanjaksolla. Seuranta on mahdollista myös yksityiskohtaisella tuotemerkkijaottelulla.

Kansainvälinen tieto ulottuvillasi
Kansainvälinen verkostomme kattaa valtaosan kaikesta mediamainonnasta maailmassa. Seurannassamme on tuhansia tv- ja radiokanavia, tuhansia internetsivustoja ja yli kymmenen tuhatta lehtinimikettä. Meidän avullamme saat nopeasti tietoa toimialasi mainonnan kehityksestä maailmalla.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää mediamainonnasta -  Tietopaketti sekä koko markkinatilanteen seurantaan että oman yrityksesi markkinointitoimenpiteiden ja -investointien tarkkaan suunnitteluun, kohdentamiseen ja ajoittamiseen. Lähes rajattomat aineiston jalostus- ja tarkastelumahdollisuudet takaavat juuri sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan raportin ja näkökulman. Voit käsitellä ja jatkotaulukoida tietoa itse AdExpress-verkkopalvelun avulla tai tilata käyttöösi yksilöllisesti räätälöidyn raportin.

Lisätietoja Marja Honkaniemi, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

B2B-mediasuunnittelun ja -brändimarkkinoinnin työkalu - TNS Mind Päättäjä

TNS Mind Päättäjä palvelee strategista mediasuunnittelua, B2B-brändimarkkinoinnin suunnittelua sekä viestinnän kohderyhmien kartoitusta. Yhdestä tutkimuskokonaisuudesta on mahdollista tuottaa suomalaisten päättäjien, päättäjämedioiden sekä B2B-brändien välisten suhteiden tarkat kuvaukset. Kuvaukset näyttävät tien viestinnän haasteisiin, joihin keskittymällä markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta voidaan parantaa.

Tutkimus tarjoaa kattavaa ja objektiivista tietoa B2B-markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen.

 • Kuinka paljon eri hankintojen päättäjiä ja asiantuntijaosallistujia on?
 • Millainen päätöksentekorooli ja -status heillä on?
 • Kuinka suurista hankinnoista he päättävät?
 • Millaisia asioita he pitävät tärkeinä työelämässä ja hankintoja tehdessään?
 • Mitä tietolähteitä he käyttävät hankintapäätösprosessin eri vaiheissa?
 • Miten he käyttävät digitaalisia kanavia (aktiviteetit, käyttöuseudet, mediat, laitteet)?
 • Millä medioilla heidät tavoittaa (eri mediaryhmien mediat)?
 • Millaisia he ovat liikematkustajina?
 • Millaisiksi he arvioivat tulevaisuuden näkymät?
 • Demografiat, sosiografiat ja organisatoriset taustat, harrastukset, motivaattorit, kiinnostuksen kohteet
 • B2B-bränditiedot: suhde B2B-brändeihin (tunnettuus, harkinta, preferointi, käyttö), mukana yli 20 tuote- ja palveluryhmää ja yli 300 brändiä

Syvällisempi ymmärrys B2B-kohderyhmästä auttaa viestinnän räätälöinnissä ja kohdentamisessa entistä parempaan osumatarkkuuteen. TNS PäättäjäAtlas -tutkimuksen käyttäjiä ovat mediat, B2B-brändit ja mainos- sekä mediatoimistot. Tutkimus toteutetaan vuosittain.

Lisätietoja Nina Frosterus ja Sinikka Laine, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

http://www.slideshare.net/tnsgallupfi/TNS PäättäjäAtlas 2015

Digitaalisuus maailmanlaajuisesti - Connected Life

Connected Life on globaali vuosittainen tutkimus digitaalisista asenteista ja käyttäytymisestä. Tutkimukseen haastateltiin 70 000 internetkäyttäjää 57 maasta. Tutkimus tarkastelee yksityiskohtaisesti digitaalista kuluttajaa sekä tarjoaa strategista ohjausta sitouttamaan kuluttajat ja vaikuttamaan heihin. Tuorein tutkimus toteutettiin maailmanlaajuisesti kesä-syyskuussa 2016.

Instagramin ja Snapchatin käytön osalta mukana ovat alustaa edes joskus (päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai harvemmin) käyttäneet. Connected Life_Brands on social infographic.pdf

Tutkimus toteutettiin 57 maassa 13.6.-15.8.2016 kohderyhmänä 16-65-vuotiaat netin käyttäjät. Suomessa tutkimukseen vastasi 1008 henkilöä.

http://connectedlife.tnsglobal.com

Digitaalisuus liiketoiminnassa

Voittajia ovat brändit, jotka hallitsevat monikanavaisuuden. Tutustu tarjontaamme.

Sähkömarkkinat - TNS Energiabarometri

Tutkimme TNS Energiabarometrissa sähkömarkkinoita neljä kertaa vuodessa. TNS Energiabarometri paljastaa sähköasioista päättävien kuluttajien näkemykset ajankohtaisista energia-alan kysymyksistä. Mittaamme sähkömarkkinoiden markkinaosuuksia, sähköasiakkaiden käyttäytymistä energia-asioissa sekä aktiivisuutta vaihtaa sähköyhtiötä.

Tutkimuksen taustalla on kolme muutosvoimaa

 1. Muuttuva lainsäädäntö energiamarkkinoille
 2. Muutos kuluttajakäyttäytymisessä
 3. Digitaalisuuden luomat uudet mahdollisuudet

 

Jatkuva seuranta luo alan yrityksille edellytykset reagoida nopeasti markkinoilla ja kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuviin muutoksiin.

Teemat

 1. Ensimmäisellä kvartaalilla erikoisteemana paljastamme, mitä sähköasiakas arvostaa sähköyhtiön valinnassa, miltä näyttää sähköyhtiöiden kilpailutilanne sekä sähköyhtiöiden kasvumahdollisuudet ja riskit. Tutkimus paljastaa sähköyhtiöiden vetovoimaisuudet sekä kunkin yrityksen kasvumahdollisuudet ja riskit.
 2. Toisella kvartaalilla selvitämme sähköasiakkaiden suhtautumista siirtoyhtiöihin.
 3. Kolmannella kvartaalilla erityisteemana on sähköyhtiöiden maine.
 4. Neljännellä kvartaalilla selvitämme sähköyhtiöiden asiakassuhteiden lujuutta, asiakaspalvelun laatua ja asiointikanavia.

 

Tutkimuksen kohderyhmä on kotitalouden sähköasioista päättävät vähintään 18-vuotiaat mannersuomalaiset. Vastaajia on 1500 neljä kertaa vuodessa.Samankaltaiset markkinakatsaukset ovat saatavissa myös Ruotsista ja Norjasta.

Lue tuorein tiedote: Kuluttajat ovat valmiita sähkönjoustotalkoisiin >

Yritysten maine ja vastuullisuus Suomessa

Millä tasolla yrityksen maine on kuluttajien silmissä? Kuinka yritys menestyy muihin alan yrityksiin verrattuna? Mitkä asiat rakentavat yrityksen mainetta? Onko yrityksellä maineriskejä? Millaisia viestinnän sävyjä kannattaa valita?

Näihin kysymyksiin löydät vastaukset Yritysten maine- ja vastuullisuustutkimuksesta. Mukana tutkimuksessa 2014 seuraavat yritykset:

Elintarvike Palvelu
ArlaFinavia (lentokenttä ja lennonjohtopalvelut)
AltiaFinnair
AtriaItella
Fazer-konserniRAY/Raha-automaattiyhdistys
HartwallVeikkaus
HKScanVR
PauligEnergia ja Asuminen
RaisioCramo
SaarioinenE.ON/Loiste
SinebrychoffFennovoima
SnellmanFortum
Vaasan OyHelsingin Energia
ValioNCC Rakennus
FinanssiNeste Oil
Danske BankPohjolan Voima
IfRamirent
IlmarinenSato
LähiTapiolaSRV Yhtiöt
NordeaTeboil
OP-Pohjola-ryhmäTVO/Teollisuuden voima
S-pankkiVattenfall
VarmaVVO
KauppaYIT
AlkoICT total
K-ryhmä (ed. Kesko/K-kaupat)Fonecta
LidlGoogle
StockmannMicrosoft
Suomen LähikauppaRovio
S-ryhmäTeleoperaattorit
 DNA
 Elisa
 Saunalahti
 Sonera
 TeleFinland